DSC.JPG (5249 bytes) DISCOVERY SCIENCE CENTER


 

ucstickpeople.gif (11784 bytes)

Core Science Curriculum For Form Five

Rancangan Tahunan Sains Teras Tingkatan Lima

Bab 4 - PENGANGKUTAN

Bulan: Jul-Ogos

Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
  TAJUK 4:

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

   
4.1 Jisim dan Inersia 4.1.1 Jisim
 • Jisim sebagai kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu objek.
 • Unit sukatan jisim dalam sistem metrik.
    4.1.2 Inersia
 • Inersia merupakan kemampuan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan pegun atau keadaan gerakannya.
 • Menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkaitan antara jisim dengan inersia.
1 4.2 Gerakan di Darat 4.2.1 Jenis kenderaan di darat
 • Prinsip gerakannya.
 • Kenderaan tidak berenjin dihadkan kepada basikal sahaja.
    4.2.2 Struktur dan prinsip operasi enjin petrol dan enjin diesel.
 • Membuat pemerhatian dan mengkaji carta/model enjin empat lejang untuk memahami prinsip operasinya.
 • Enjin dua dan empat lejang hendaklah dibincangkan.
    4.2.3 Kaitan enjin dgn pergerakan kenderaan. Perkenalkan bahagian kenderaan seperti gear, pemecut dan brek serta fungsinya.
1   4.2.4 Laju sebagai kadar perubahan jarak,.
 • Unit laju dalam meter per saat.
 • Laju sesuatu objek dalam arah gerakan dinamakan halaju.
 • Menjalankan eksp untuk menentukan laju objek yang bergerak dengan sekata.
    4.2.5 Pecutan sebagai kadar perubahan halaju.
 • Unit pecutan dlm meter per saat per saat.
 • Menyelesaikan masalah berangka tentang halaju dan pecutan berdasarkan data.
1   4.2.6 Momentum sbg hasildarab jisim dan halaju
 • Ciri keselamatan dalam mereka bentuk kenderaan berkaitan dgn momentum.
 • Menjalankan eksp untuk menunjukkan perkaitan momentum dgn jisim dan halaju.
    4.2.7 Tekanan sbg daya per unit luas.
 • Unit tekanan dlm Newton per meter persegi atau Pascal.
 • Menjalankan eksp untuk menunjukkan hubungan antara tekanan dan luas permukaan.
    4.2.8 Prinsip operasi sistem hidraulik dan aplikasinya dalam brek kenderaan.
 • Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghantaran tekanan oleh cecair.
 • Menyelesaikan masalah berangka tentang penghantaran tekanan.
Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
4.3 Gerakan di Air 4.3.1 Jenis kenderaan di air dan prinsip gerakannya.  
    4.3.2 Prinsip Archimedes
 1. Objek mengalami pengurangan berat apabila direndam dalam dalam bendalir.
 2. Tujah ke atas sama dengan berat bendalir yang disesarkan.
 3. Prinsip pengapungan.
 • Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bahawa tujah atas sama dengan cecair yang disesarkan.
    4.3.3 Bentuk yang sesuai bagi gerakan di air dan kegunaannya dalam mereka-bentuk kapal.  
1 4.4 Gerakan di Udara 4.4.1 Jenis kenderaan di udara dan prinsip gerakannya.  
    4.4.2 Struktur dan prinsip operasi enjin jet dan roket. Penerangan secara ringkas .
    4.4.3 Prinsip Bernoulli Menjalankan eksperimen untuk memerhatikan kesan gerakan ke atas tekanan yang dikenakan oleh bendalir.
    4.4.4 Penggunaan Prinsip Bernoulli dalam mereka bentuk pesawat terbang (aerofoil). Menjalankan eksperimen untuk menghurai kesan Bernoulli.
4.5 Graviti 4.5.1 Pengertian medan graviti, daya graviti dan pecutan graviti.  
    4.5.2 Berat sebagai daya graviti ke atas objek dan bandingannya dgn jisim.  
    4.5.3 Pengertian jatuh bebas.  
1 4.6 Litar Elektronik Ringkas dan Pengunaan 4.6.1 Simbol komponen elektronik
 • Perintang, kapasitor, diod, transistor, induktor dan transformer.
 • Mengenalpasti komponen elektronik yang terdapat dalam radio dan alat elektronik yang lain.
    4.6.2 Litar elektronik ringkas dalam sistem komunikasi radio
 • Litar penala, litar pengesan, litar amplifier. Dan litar pemancar serta fungsi.
 • Hanya Gambarajah blok untuk menerangkan sistem komunikasi radio diperlukan.
       
       
Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
1 4.7 Perkembangan Teknologi Penghantaraan Maklumat. 4.7.1 Gelombang radio dlm spektrum gelombang  
    4.7.2 Pengertian frehuensi, jaraj gelombang dan halaju.  
    4.7.3 Sejarah dan kemajuan
 • dalam bidang penghantaran maklumat yang merangkumi elegraf, faksimile, telefon, radio, televivsyen dan komputer.
 • Mengumpul maklumat tentang teknologi penghantaran maklumat.
    4.7.4 Perkembangan dalam teknologi penghantaran maklumat masa kini secara ringkas.  
1 4.8 Sistem Komunikasi Satelit 4.8.1 Stesen satelit bumi, pemancar dan penerima maklumat Mengumpul maklumat tentang Sistem Komunikasi Satelit
    4.8.2 Sistem Komunikasi seperti Intelsat dan Palapa.  
    4.8.3 Sistem Komunikasi Satelit di Malaysia.  

 

 

 

 

 

Send mail to zhiq@pc.jaring.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 Discovery Science Centre
Last modified: August 13, 2000